الزام به تحویل ملک (تحویل مبیع)

 • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
 • تاریخ آخرین بروز رسانی:
 • دسته بندی: حقوقی

در مواردی که خریدار و فروشنده توافق نموده اند که ملک خریداری شده در تاریخ معینی (30/4/1400) تحویل خریدار شود ولیکن به دلایل مختلف، فروشنده از تحویل دادن ملک در موعد معین امتناع کرده و ملک را تخلیه و تحویل خریدار نمی دهد. در این صورت خریدار ناچار است برای تحویل گرفتن ملک اقدام به تنظیم دادخواست تحویل ملک (مبیع) نماید.

شرایط دادخواست دادخواست الزام به تحویل ملک (تحویل مبیع)

 1. خریدار باید اصل مبایعه نامه یا مدرکی را که به آن استناد می کند همراه داشته باشد.
 2. همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت خواهان الزامی است.
 3. ثبت نام ثنا در سامانه ثنا باید انجام شود.
 4. فرم ارزش منطقه ای ملک مورد نظر از طریق دفاتر خدمات قضایی تحویل خواهان می شود که با توجه به اطلاعات ملک تکمیل شده و هزینه دادرسی مطابق آن و توسط سیستم محاسبه و اخذ می شود.
 5. اطلاعات فرم ارزش منطقه ای عبارتند از: مساحت ملک، قدمت ملک، نوع ساخت ملک از قبیل سازه بتنی یا فلزی، تعداد واحدهای ساختمان و...
 6.  پلاک ثبتی و آدرس دقیق ملک مورد نظر برای تعیین دادگاه صلاحیت دار.
 7.  مشخصات خوانده یا خواندگان از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و نشانی دقیق وی.
 8.  دادخواست تنظیم و به مجتمع قضایی که ملک در حوزه قضایی آن واقع است ارسال می شود تا توسط معاون قضایی مجتمع به یکی از شعبات ارجاع گردد.
 9.  چنانچه دادخواست و ضمائم آن تکمیل باشد قاضی شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر می نماید ولیکن اگر پرونده مطابق نظر مدیر دفتر شعبه ناقص تشخیص داده شود، اخطار رفع نقص صادر و به خواهان ابلاغ می گردد و تا ظرف 10 روز نسبت به تکمیل آن اقدام نماید. اگر خواهان در مهلت 10 روز پرونده را تکمیل نماید پرونده مطابق قانون به جریان افتاده و جلسه رسیدگی تشکیل می گردد ولیکن اگر در مهلت 10 روزه تکمیل نگردد مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید که این قرار قابل اعتراض در همان شعبه می باشد.
 10. در جلسه رسیدگی خوانده (فروشنده) حاضر و راجع به عدم تحویل ملک به خریدار توضیح داده و از خود دفاع می کند.
 11.  قاضی شعبه رسیدگی کننده با توجه به اسناد و مدارک و اظهارات خواهان و خوانده و محتویات پرونده تصمیم مقتضی را صادر خواهد کرد.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...