دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

در مواردی پیش می آید که شخصی ملکی را خریداری نموده و در قرارداد (قولنامه) توافق نموده شده است که در تاریخ معینی فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر و سند ملک را به نام خریدار تنظیم نماید ولیکن فروشنده در تاریخ تعیین شده در دفترخانه حضور پیدا نمی کند و این عدم حضور معمولاً به دلیل اختلاف حساب، افزایش قیمت ملک پس از قرارداد و قولنامه و ... می باشد که در این صورت خریدار برای این که بتواند از مزایای قانونی تنظیم سند به نام خود استفاده کند ناچار است با مراجعه به دادگاه و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای تنظیم کند و با مطرح کردن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای به خواسته خود برسد.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برایدعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

شرایط و مراحل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

1) برای تشکیل پرونده همراه داشتن مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.

2) حضور مالک (خریدار ملک قولنامه ای) یا وکیل وی ضروری است.

3)خواهان پرونده الزاماً باید ثبت نام ثنا را در سامانه ثبت نام الکترونیکی انجام دهد و این کار در دفتر خدمات قضایی صورت می گیرد.

4) اصل مبایعه نامه ملک می بایست ارائه تا کپی آن برابر با اصل شده و پیوست پرونده شود. البته لازم به ذکر است که دفاتر خدمات قضایی اصل مدارک را رؤیت و پس از اسکن، تصویر آن را برای پیوست نمودن پرونده ارسال نموده و اصل مدارک را عودت می نمایند.

در صورتی که شما با وکیل دادگستری قرارداد منعقد نمائید اصول مدارک را به ایشان ارائه و وکیل پس از مشاهده اصل مدارک کپی آنها را شخصاً برابر اصل نموده و اقدام به ثبت پرونده در سامانه و پیگیری آن می نماید.

5) برای ثبت پرونده تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای، باید فرم تعیین ارزش منطقه ای ملک نیز تکمیل شود که این فرم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خواهان ارائه می شود که در آن اطلاعاتی از قبیل آدرس، پلاک ثبتی، مساحت، نوع ساخت ملک (نوع سازه آهنی یا بتنی و ... خیابان و کوچه ای که ملک در آن واقع شده و ...) وجود دارد که توسط خریدار یا وکیل وی تکمیل خواهد شد.

6) هزینه های دادرسی و اوراق قضایی از طریق دفاتر خدمات قضایی و به صورت الکترونیکی محاسبه و اخذ خواهد شد.

7) در صورتی که مطابق قرارداد و عرف معمول در جامعه، مبلغی از ثمن معامله (قیمت توافق شده)   می باید از جانب خریدار و در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد، دادگاه ممکن است پس از احراز این شرط تنظیم سند را منوط به پرداخت باقی ثمن نماید.

8) لازم به ذکر است در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک های قولنامه ای الزاماً می باید سلسله ایادی (خریداران قبلی ملک و شخصی که ملک در اداره ثبت به نام وی ثبت شده است) نیز طرف دعوا قرار گیرند و جزء خواندگان باشند و تمام مبایعه نامه های قبلی نیز در اولین جلسه رسیدگی ارائه شود زیرا طرف دعوا یا قاضی رسیدگی کننده مطابق قانون می تواند اصول مبایعه نامه ها را بررسی و حتی در صورت لزوم برای بررسی اصالت آنها از کارشناس جعل یا کارشناس حسابداری و حسابرسی و... مدد خواسته تا نسبت به اصول مبایعه نامه ها اظهارنظر نمایند.

بیشتر بدانید الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برایدعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

  1.  ثبت نام در سامانه ثنا توسط خواهان
  2.  کارت ملی خواهان در زمان تشکیل پرونده برای احراز هویت لازم است.
  3. مبایعه نامه و یا هر مستند دیگری که خواهان با استناد به آن، ادعای خرید ملک را می نماید.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

ثبت دعوا و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه براساس قیمت منطقه ای ملک و اطلاعاتی است که توسط خواهان اعلام می گردد و ارتباط مستقیمی با مساحت ملک، قدمت بنا، شهر و محل وقوع ملک و... دارد.

مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

هیچ شخصی قادر به پیش بینی دقیق مدت زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی نیست. زیرا طول زمان رسیدگی به پرونده ها بستگی به موارد متعددی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

  1.  حجم پرونده هایی که در شعبه رسیدگی کننده وجود دارد. طبیعتاً هر چه مقدار پرونده های دادگاه بیشتر باشد روند رسیدگی به پرونده ها طولانی تر خواهد بود.
  2.  پیگیری پرونده توسط شخص خواهان یا وکیل دادگستری منجر به تسریع در رسیدگی پرونده خواهد شد.
  3.  استفاده از مواعد قانونی که توسط قانونگذار پیش بینی شده است نظیر اعتراض به نظریه کارشناسی، اعتراض به رأی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به و...

در مواردی ممکن است خواهان یا خوانده دعوی یکی از راه های قانونی را برای پیش برد هدف خود انتخاب می نماید که باعث طولانی شدن روند پرونده می گردد بر فرض مثال خوانده دعوی با حکم محکومیت مواجه می شود. که طبیعتاً به رای صادره اعتراض خواهد نمود و با ثبت اعتراض و تجدیدنظرخواهی توسط وی، تشریفات قانونی می باید رعایت گردد که این تشریفات مستلزم صرف هزینه برای متقاضی و طولانی شدن پرونده است.

بیشتر بدانید: اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای را دارد؟

دادگاهی که ملک موضوع دعوا و دادخواست در حوزه قضایی آن واقع شده است صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

چنانچه ملکی در حوزه قضایی شهر اصفهان واقع شده باشد حتی اگر خریدار یا فروشنده در شهر دیگری اقامت داشته باشند دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای، دادگاه حقوقی اصفهان خواهد بود.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک قولنامه ای

ریاست محترم دادگاه حقوقی ............

باسلام؛ احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ............... مطابق مبایعه نامه شماره ............... مورخ ............... یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ............. واقع در .................. را از خوانده پرونده خریداری و قسمتی از ثمن قولنامه را نیز پرداخت نموده ام و مطابق بند ............ ماده .......... قرارداد، فروشنده متعهد شده است که در تاریخ ................. در دفترخانه شماره ................ اسناد رسمی حاضر و سند ملک را به نام بنده تنظیم نماید ولیکن متأسفانه در تاریخ تعیین شده در دفترخانه حاضر نشده و از اجرای تعهد امتناع می نماید که گواهی صادره از دفتر خانه اسناد رسمی شماره ....... اثبات کننده این مطلب است.

 لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک را دارم.

                                                                                                                                                      با احترام

نمونه رأی الزام به تنظیم سند رسمی ملک

در خصوص دعوای آقای ............. به طرفیت .............. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ........ واقع در .................. با توجه به وصول پاسخ اداره ثبت مربوطه ملاحظه می گردد خوانده دعوا مالک رسمی و قانونی ملک بوده و مطابق مبایعه نامه شماره ........ مورخ ............. واحد فوق الذکر را در قبال مبلغ ............... به خواهان انتقال داده و متعهد بوده است تا در تاریخ ............. در دفترخانه ............ اسناد رسمی تهران نسبت به تنظیم سند به نام خریدار اقدام نماید ولیکن مطابق گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه از اجرای تعهد خود امتناع نموده است. خوانده دعوا علی رغم ابلاغ در سامانه ثنا و مشاهده اخطار در تاریخ ............ در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز تقدیم نکرده است لذا دعوای خواهان وارد تشخیص و مستند به مواد .............. قانون مدنی حکم به تنظیم سند رسمی آپارتمان موصوف صادر می گردد. رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی به خوانده دعوا، حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                  رئیس شعبه ........... دادگاه حقوقی .......

بیشتر بدانید اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...