استثنایی بودن اخذ به شفعه یعنی چه؟

 • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
 • تاریخ آخرین بروز رسانی:
 • دسته بندی: حقوقی

اخذ به شفعه امری استثنایی و منحصر به فرد است زیرا در قوانین و مقررات جاری به ندرت می توان موردی را یافت که به شخصی اجازه داد شده است تا بدون اراده و اختیار مالک (شخصی که ملکی را خریداری نموده است) تنها با انجام تشریفات خاصی ملک وی را از تملک او خارج و به مالکیت خود در آورد.

مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا در تاریخ 15/2/1387 تحت شماره ثبت 22565 و شماره ملی 10103608479 در اداره ثبت شرکتها به وسیله یک وکیل دادگستری به ثبت رسیده است. این مؤسسه با در اختیار گرفتن وکلای پایه یک دادگستری در انواع و اقسام دعاوی حقوقی، اعم از مدنی، کیفری، خانواده و ثبتی و یا حتی وکالت در انواع کمیسیونهای ثبتی و شهرداری وکالت در دیوان عدالت اداری و... فعالیت داشته است و با بیش از 91 درصد موفقیت در پرونده های مأخوذه رکورد بی نظیری را از خود به جای نهاده است.

می توانید برای دریافت مشاوره و اطلاع از اخذ به شفعه و قبول پرونده اخذ به شفعه  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

استثنایی بودن اخذ به شفعه یعنی چه؟

اخذ به شفعه امری استثنایی و منحصر به فرد است زیرا در قوانین و مقررات جاری به ندرت می توان موردی را یافت که به شخصی اجازه داد شده است تا بدون اراده و اختیار مالک (شخصی که ملکی را خریداری نموده است) تنها با انجام تشریفات خاصی ملک وی را از تملک او خارج و به مالکیت خود در آورد.

این استثنا در مورد اخذ به شفعه وجود دارد و با اخذ به شفعه، شفیع با پرداخت مبلغی که خریدار به عنوان ثمن به فروشنده پرداخت کرده است می تواند مالک 6 دانگ ملک شود. لذا به دلیل استثنایی بودن اخذ به شفعه موارد و شرایط ذکر شده در قانون باید دقیقاً وجود داشته و تمامی آن رعایت شود تا شفیع مالک تمامی ملک شود.

بیشتر بدانید رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه

اخذ به شفعه چیست؟

در صورتی که دو نفر ملکی را به صورت مشاع (شراکتی) مالک باشند و یکی از دو شریک سهم خود را با قرارداد بیع به دیگری بفروشد، شریک دیگر می تواند با پرداخت مبلغی که شریک خود از خریدار اخذ کرده است مالک تمام ملک شود.

این اختیار شریک جهت تملک کل ملک به دلیل پیشگیری شرکاء از ضرر وارده ناشی از تغییر مالکیت در املاک مشاعی و شراکتی است.

شرایط اخذ به شفعه

 1. اخذ به شفعه تنها در مورد مال غیرمنقول صحیح است. مثال های مال غیرمنقول عبارت است از زمین، خانه، باغ و...
 2.  مال غیرمنقولِ موضوع حق به شفعه می باید قابل تقسیم باشد و این قابلیت تقسیم به وسیله افراد واجد صلاحیت (کارشناس) قابل تشخیص است.
 3.  مال موضع اخذ به شفعه در صورتی که بین 2 نفر شریک باشد (در ملکیت 2 نفر باشد) قابل اخذ به شفعه می باشد.
 4. یکی از شرکاء الزاماً می باید سهم خود را به قصد و نیت عقد بیع به دیگری بفروشد و اگر با سایر عقود نظیر (صلح، هبه، اجاره و ...) سهام خود را به دیگری واگذار نماید، شرایط اخذ به شفعه وجود نخواهد داشت.
 5.  شریک دیگر (شفیع) مجاز است و این اختیار را قانون به وی اعطاء کرده است که با پرداخت مبلغی که شریک وی دریافت کرده است مالک سهم فروخته شده شود.
 6.  حق شفعه فوری است و شریک به محض اطلاع از فروش سهم الشرکه توسط شریک دیگر می بایست اقدام به پرداخت مبلغ نماید و چنانچه در فوریت عرفی اقدام نکند به منزله انصراف از اخذ به شفعه می باشد. احراز مدت فوریت با توجه به عرف زمانی و مکانی بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
 7.  با توجه به این که حق شفعه جزء امور مالی محسوب می شود قابلیت اسقاط یا صرف نظر کردن را از طرف صاحب حق دارد.
 8.  حق شفعه به دلیل مالی بودن پس از فوت شفیع (شریک صاحب حق) به وراث قانونی وی منتقل می شود و وراث نیز می توانند در مهلت فوریت عرفی از حق شفعه استفاده کنند.

بیشتر بدانید دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه

دعوای اخذ به شفعه

دعوایی است که شریکی که مطابق قانون می تواند حق به شفعه را اعمال نماید مطرح می نماید. این دعوا دارای شرایط و ویژگی های خاص خود است که می بایست به صورت دقیق و صحیح اعمال شود و به دلیل استثنایی بودن حق شفعه چنانچه شرایط قانونی و منحصر به فرد آن رعایت نگردد دعوای اخذ به شفعه محکوم به رد خواهد بود. برخی از شرایط دعوای اخذ به شفعه عبارتند از:

 1.  اخذ به شفعه صرفاً در خصوص مال غیرمنقول قابل اعمال است و در مورد اموال منقول قابلیت اجرایی ندارد.
 2.  مال مورد نظر در اخذ به شفعه باید قابل تقسیم باشد.
 3.  مال غیرمنقول می بایست بین 2 نفر مشترک باشد و نه بیشتر، پس چنانچه مالکین مال غیرمنقول 3 نفر یا بیشتر باشند حق به شفعه قابل اعمال نیست.
 4.  یک از شریک ها سهم خود را با عقد بیع به ثالث بفروشد و اگر انتقال سهم شریک با عقد دیگری غیر از بیع از قبیل صلح، معاوضه، رهن، اجاره و... انجام شود حق به شفعه به وجود نمی آید.
 5.  مقنن به شریک دیگر حق پرداخت مبلغ بیع (ثمن) را به مشتری داده است و اگر شفیع این حق خود را استفاده کند، اخذ به شفعه قابلیت اعمال را دارد.
 6.  اعمال حق شفعه فوریت دارد و صاحب حق (شفیع) باید در مهلت فوریت عرفی حق خویش را استفاده کند.
 7.  حق شفعه حق مالی است به همین علت قابل اسقاط می باشد.
 8.  حق شفعه با فوت شفیع (صاحب حق) به وراث منتقل می شود.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...