قلع و قمع مستحدثات: چیستی،شرایط،مراحل+هزینه دادرسی

 • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
 • تاریخ آخرین بروز رسانی:
 • دسته بندی: حقوقی
در حقوق قلع و قمع مستحدثات به معنی از بین بردن و برچیدن ساختمان و درختانی است که در یک ملکی به صورت غیرقانونی ساخته شده اند.

قلع و قمع مستحدثات

تعریف لغوی

قلع: ریشه کن کردن، برانداختن، از ریشه برآوردن

قمع: چیره شدن بر کسی و خوار و ذلیل گردانیدن

مستحدثات: احداث شده ها، ساخته شده ها.

تعریف حقوقی قلع و قمع مستحدثات

در حقوق قلع و قمع مستحدثات به معنی از بین بردن و برچیدن ساختمان و درختانی است که در یک ملکی به صورت غیرقانونی ساخته شده اند.

در مواردی شخص بدون اجازه و اذن، وارد ملک دیگری شده و پا را از آن فراتر نهاده و اقدام به ساخت بنا، حفر چاه، کاشت درخت، کشت زرع و یا ساخت دیوار و حصار و... می نماید در این صورت مالک می تواند ضمن دعوای خلع ید یا حتی به صورت مستقل دعوای قلع و قمع مستحدثات را مطرح نماید که پس از طی مراحل قانونی، حکم به قلع و قمع مستحدثات صادر شده و غاصب محکوم به برچیدن و جمع آوری بنا یا درختان و... از ملک می شود.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوای قلع و قمع مستحدثات  توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوای قلع و قمع مستحدثات و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به قلع و قمع مستحدثات  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

الف) شرایط و مراحل دعوای قلع وقمع مستحدثات

 1.  مالک قانونی ملک یا وکیل و یا نماینده قانونی وی می تواند اقدام به تشکیل پرونده نماید و هیچ شخص دیگری حق طرح دعوی و پیگیری آن را ندارد.
 2.  مالک می بایست مدارک اثبات کننده مالکیت خود را که مهم ترین آن سند رسمی ملک می باشد را ارائه نماید.
 3.  مشخصات ملک از قبیل پلاک ثبتی و آدرس دقیق برای تقدیم دادخواست الزامی می باشد.
 4.  مشخصات متصرف غیرقانونی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق محل اقامت متصرف (که در برخی مواقع محلی غیر از ملک مالک است) و دلیل تصرف شخص متصرف که ممکن است شهادت شهود باشد.
 5.  دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که ملک غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع شده است.

برای مثال چنانچه شخصی ملکی را در اصفهان به صورت غیرقانونی تصرف نموده است فقط دادگاه حقوقی اصفهان صالح به رسیدگی می باشد حتی اگر مالک یا غاصب در شهر یا استان دیگری اقامت داشته باشد.

ب) مراحل قانونی دعوای قلع و قمع مستحدثات

 1.  مالک یا نماینده قانونی وی باید با رعایت موارد و مدارک ذکر شده به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده نماید.
 2.  دفاتر خدمات قضایی پس از تشکیل پرونده و اخذ هزینه های دادرسی و اوراق، پرونده را به صورت الکترونیکی به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می نمایند.
 3.  دادگاه صالح در صورت کامل بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی را جهت حضور در دادگاه دعوت می نماید.
 4.  برای اثبات مالکیت مالک چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام به عمل می آورد تا مالکیت مالک برای دادگاه ثابت شود.
 5.  شخصی که اقدام به اعمال غیرقانونی نظیر کاشت درخت یا ساخت بنا در ملک دیگری نموده است در جلسه رسیدگی حاضر و می بایست اذن یا اجازه مالک یا مالکین ملک در خصوص کاشت درختان یا ساخت بنا را به طریقی قانونی (سند، شهادت شهود یا ... ) ثابت نماید و چنانچه نتواند این امر را ثابت کند غاصبانه بودن آن نزد دادگاه محرز شده و حکم به نفع مالک یا مالکین صادر می شود.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوای قلع و قمع مستحدثات  توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوای قلع و قمع مستحدثات و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به قلع و قمع مستحدثات  با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...