طرح و دفاع از دعاوی خانواده

طرح و دفاع از دعاوی خانواده

به لحاظ ارتباط تنگاتنگ بعضی دعاوی با مسأله تحکیم خانواده و خاص بودن رسیدگی به دعاویی که تحت عنوان دعاوی خانواده اطلاق می شود دادگاه هایی به نام خانواده ایجاد شده است. مطابق ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 1. نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
 2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
 3. شروط ضمن عقد نکاح
 4. ازدواج مجدد
 5. جهیزیه
 6. مهریه
 7. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
 8. تمکین و نشوز
 9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
 10. حضانت و ملاقات طفل
 11. نسب
 12. رشد، حجر و رفع آن
 13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنام
 14. نفقه اقارب
 15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
 16. سرپرستی کودکان بی سرپرست
 17. اهدای جنین
 18. تغییر جنسیت

مطابق تبصره ماده مذکور به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و  احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می گردد.

فلذا قاضی در رسیدگی به دعاویی مانند ازدواج، طلاق، مهریه و... ایرانیان کلیمی، زرتشتی و مسیحی مطابق قوانین دینی آنان عمل خواهد کرد.

بعضی از دعاوی خانواده در ظاهر، ساده ولیکن دارای پیچیدگی هایی هستند مانند مسأله رجوع به ما بذل در بذل مهریه که در قسمت دعوای طلاق توافقی توضیح داده شده است. بنابراین می باید با بهره گیری از وکلای متخصص در زمینه خانواده از بروز خسارت به خود جلوگیری کرد.  

با توجه به اهمیت تحکیم خانواده و تأثیر مخرب برخی از اختلافات خانوادگی که منجر به تنش در محیط خانوادگی می گردد دارالعدل راگا از وکلای پایه یک مجرب در این زمینه استفاده می نماید. حتی برای افرادی که مایل به سپردن وکالت به خانم وکیل هستند نیز این امکان برای آنان مهیاست.

دیدگاه یا سوال خود را مطرح کنید.بهتر است برای پی گیری آتی شماره تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند.


دیدگاه های شما

در حال بارگذاری ...