نگارش انواع قراردادها

نگارش انواع قراردادها

با تخصصی و پیچیده شدن مشاغل، اقتضائات زندگی اجتماعی در دنیای کنونی با گذشته متفاوت شده است. مسلم است زمانی که صحبت از اعطای قسمتی از مثلاً یک پروژه ساختمانی به صاحبان شغل خاصی می شود ناخودآگاه واژه قرارداد نیز به ذهن متبادر می شود. چرا که این قرارداد است که طرفین آن، موضوع، شرایط، مبلغ، شیوه پرداخت و هر آنچه که لازم باشد را روشن می سازد.

یک قرارداد خوب و بدون ابهام، امضاء کنندگان را از اختلاف بعد از انعقاد، دور نگاه می دارد و از هدر رفتن وقت، انرژی و سرمایه کسانی که محق هستند جلوگیری می کند.

حال این پرسش مطرح می گردد که یک قرارداد خوب چه قراردادی است؟ در پاسخ باید گفت بر حسب نوع و موضوع هر قرارداد و آنچه امضاء کنندگان از نگارنده قرارداد می خواهند شرایطی که در قرارداد باید گنجانده شود متفاوت است. اما در حالت کلی قرارداد خوب قراردادی است که جامع و مانع باشد، موضوع قرارداد را به طور واضح مشخص کند، از ضمانت اجرای کافی برخوردار باشد تا به سر هیچ یک از طرفین به لحاظ عدم وجود ضمانت اجرای لازم فکر تخطی از قرارداد طور نکند و... .

با آنچه گفته شد اهمیت قرارداد و قراردادنویسی روشن شد. چرا که یک قرارداد خوب شما را از صرف وقت، انرژی و هزینه های دادرسی در دادگاه ها بی نیاز می کند. حتی یک قرارداد بد می تواند خسارات هنگفتی به شما به دلیل ناقص بودن حدود تعهدات طرفین بار نماید.

موسسه حقوقی دارالعدل راگا با در اختیار داشتن حقوقدانان مجرب در زمینه انواع قراردادها و قراردادنویسی در زمینه های مختلف از اوایل 1387 تاکنون، از تجربه لازم و کافی در موضوعات مختلف برخوردار است.

شیوه کار نگارش انواع قراردادها

پس از طرح موضوع توسط مراجعه کننده، آنچه نامبرده از تنظیم قرارداد می خواهد، (هدف مراجعه کننده از امضاء قرارداد) شیوه کار، مسائل احتمالی در موضوع قرارداد (با توجه به گستردگی مشاغل، ممکن است مسائلی خاصی در شغل خاصی مبتلابه باشد) با پرسش از وی روشن می گردد. موضوع به کارگروه ویژه نگارش قرارداد، سپرده می شود.

پس از مطالعه در موضوع قرارداد (گاه لازم است در حیطه موضوع قرارداد مطالعه گردد تا زوایای تاریک هر قراردادی روشن گردد) پیش نویس قرارداد تنظیم می گردد و در جلسه ای با مراجعه کننده به بحث گذاشته می شود. در نهایت نتیجه جلسه در قرارداد اعمال می شود و قرارداد تحویل مراجعه کننده می گردد.

دیدگاه یا سوال خود را مطرح کنید.بهتر است برای پی گیری آتی شماره تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند.


دیدگاه های شما

در حال بارگذاری ...