وبلاگ دارالعدل راگا

اخذ به شفعه: چیستی، شرایط + نمونه دادخواست و رأی

دسته بندی: حقوقی

هر گاه دو نفر ملکی را به صورت شراکتی مالک باشند و یکی از شرکاءِ سهم خود از ملک را به دیگری بفروشد، شریک دیگر حق د

بیشتر بخوانید

خلع ید: چیستی، شرایط و مراحل قانونی دعوای خلع ید

دسته بندی: حقوقی

خلع در لغت به معنی خارج کردن، بیرون آوردن و... است. ید در لغت به معنای دست می باشد. تعریف اصطلاحی خلع ید در علم حقو

بیشتر بخوانید

قلع و قمع مستحدثات: چیستی،شرایط،مراحل+هزینه دادرسی

دسته بندی: حقوقی

در حقوق قلع و قمع مستحدثات به معنی از بین بردن و برچیدن ساختمان و درختانی است که در یک ملکی به صورت غیرقانونی سا

بیشتر بخوانید

الزام به تحویل ملک (تحویل مبیع)

دسته بندی: حقوقی

در مواردی که خریدار و فروشنده توافق نموده اند که ملک خریداری شده در تاریخ معینی (30/4/1400) تحویل خریدار شود ولیکن ب

بیشتر بخوانید

مطالبه وجه التزام قراردادی یا خسارت عدم انجام تعهد

دسته بندی: حقوقی

معمولاً در قراردادهای تنظیمی بین افراد برای عدم انجام تعهد از جانب یکی از طرفین خساراتی را به عنوان ضمانت اجرا

بیشتر بخوانید

مطالبه وجه

دسته بندی: حقوقی

این پرونده در مواردی مطرح می شود که شخص بنا به هر دلیلی مدعی این است که از شخص دیگری طلب داشته و مستند این دعوا م

بیشتر بخوانید

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

دسته بندی: حقوقی

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک، نقل و انتقال خودرو و معامله نسبت به آن به طرق مختلف صورت می گیرد. گاهی ط

بیشتر بخوانید

اجرت المثل ایام تصرف خودرو

دسته بندی: حقوقی

چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک، اتومبیل وی را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تنظیم دادخواست اجر

بیشتر بخوانید

اجرت المثل ایام تصرف زمین کشاورزی و زراعی

دسته بندی: حقوقی

چنانچه شخصی بدون اذن و اجازه مالک، زمین کشاورزی وی را تصرف و از آن استفاده نماید مالک می تواند با تنظیم دادخواس

بیشتر بخوانید

اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی

دسته بندی: حقوقی

چنانچه هر یک از وراث بدون اذن و اجازه سایر ورثه، ملک موروثی را تصرف و از آن استفاده نماید باقی وراث می توانند با

بیشتر بخوانید

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی

دسته بندی: حقوقی

در مواردی پیش می آید که خریدار پس از خرید ملک، متوجه می شود که ملک خریداری شده قبل از خرید و انجام معامله در رهن

بیشتر بخوانید

دعوای مطالبه وجه: وجه فاکتور و سفته نمونه دادخواست و رأی

دسته بندی: حقوقی

این پرونده در مواردی مطرح می شود که شخص بنا به هر دلیلی مدعی این است که از شخص دیگری طلب داشته و مستند این دعوا م

بیشتر بخوانید

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی: هزینه گرفتن وکیل و دعوا

دسته بندی: حقوقی

معمولاً در قراردادهای تنظیمی بین افراد برای عدم انجام تعهد از جانب یکی از طرفین، خساراتی را به عنوان ضمانت اجر

بیشتر بخوانید

نمونه گزارش کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف

دسته بندی: حقوقی

در این مقاله نمونه از یک گزارش کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف را برای بررسی قرار داده ایم. می توانید برای پرونده

بیشتر بخوانید

دادگاه صالح چیست؟

دسته بندی: حقوقی

دادگاه صالح دادگاهی است که صلاحیت و شایستگی قانونی برای رسیدگی به یک دعوا را در اختیار دارد و این صلاحیت مطابق

بیشتر بخوانید

حق شفعه چیست؟

دسته بندی: حقوقی

حق شفعه حقی است مالی، که مقنن در ماده 808 قانون مدنی آن را ذکر کرده است و تحت شرایط خاصی به یکی از شرکاء اجازه می د

بیشتر بخوانید

اخذ به شفعه چه نوع عقدی است؟

دسته بندی: حقوقی

اخذ به شفعه عقد محسوب نمی شود و در تعاریف حقوقی، جزء ایقاعات شمرده می شود. در این مقاله به طور کامل به سوال " اخذ

بیشتر بخوانید

در چه شرایطی شفیع می تواند از اخذ به شفعه استفاده کند؟

دسته بندی: حقوقی

در چه شرایطی شفیع می تواند از اخذ به شفعه استفاده کند و اخذ به شفعه در چه موردی ممکن است که انتقال به قصد بیع باش

بیشتر بخوانید

رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه

دسته بندی: حقوقی

در این مقاله در رابطه با رأی وحدت رویه در مورد اخذ به شفعه خواهیم گفت. در مورد اخذ به شفعه آرای وحدت رویه ای وجود

بیشتر بخوانید

.برای مشاوره تخصصی با ما تماس بگیرید

تماس بگیر

در حال بارگذاری ...