الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

 • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
 • تاریخ آخرین بروز رسانی:
 • دسته بندی: حقوقی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در مواردی پیش می آید که شخص یا اشخاصی ملکی را به صورت شراکتی خریداری نموده اند یا یک یا چند نفر با پرداخت مبلغی یک قسمت و اصطلاحاً سهم مشاعی را از یک ملک خریداری نموده اند به این معنی که خریدار یا خریداران 6 دانگ ملک را خریداری نمی کنند بلکه یک مقدار و یا یک سهم از ملکی را خریداری نموده و با مالکان دیگر ملک شریک می شوند و فروشنده علی رغم وجود تعهد و قرارداد، در روز معین در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و تنظیم سند به نام خریدار یا خریداران انجام نمی شود.

حتی می توان فرضی را در نظر گرفت که شخصی که مالک ملکی است فوت می نماید و با فوت کلیه دارایی او قهراً و به صورت قانونی به وراث وی منتقل می شود. ولیکن وراث به دلیل اختلافاتی که دارند حاضر به تنظیم سند به نام هر یک از وراث نمی شوند در این موارد خریدار یا هر یک از ورثه برای این که به خواسته خود برسند می باید در دادگاه صالح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع تنظیم و با پیگیری آن موفق به حصول نتیجه شوند.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

بیشتر بدانید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی 

 روند و مراحل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

 1.  برای تشکیل پرونده همراه داشتن مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی الزامی می باشد.
 2.  حضور مالک (خریدار) یا وکیل ایشان ضروری است.
 3. خواهان پرونده الزاماً باید ثبت نام ثنا را در سامانه انجام دهد و این کار در دفتر خدمات قضایی صورت می گیرد.
 4. اصل مبایعه نامه ملک می بایست پیوست پرونده شود. البته لازم به ذکر است که دفاتر خدمات قضایی اصل مدارک را رؤیت و پس از اسکن، تصویر آن را برای پیوست نمودن پرونده ارسال نموده و اصل مدارک را عودت می نمایند. در صورتی که شما با وکیل دادگستری قرارداد منعقد نمائید اصول مدارک را به ایشان ارائه و وکیل پس از مشاهده اصل مدارک کپی آنها را شخصاً برابر اصل نموده و اقدام به ثبت پرونده می نماید.
 5.  برای ثبت پرونده تنظیم سند رسمی ملک مشاع، می باید فرم تعیین ارزش منطقه ای ملک نیز تکمیل شود که این فرم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به خواهان ارائه می شود که در آن اطلاعاتی از قبیل آدرس، پلاک ثبتی، مساحت، نوع ساخت ملک از قبیل سازه آهنی یا بتنی و ... خیابان و کوچه ای که ملک در آن واقع شده و تعداد شرکا و درصد مالکیت خواهان و ... وجود دارد.
 6.  پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق قضایی از طریق دفاتر خدمات قضایی و به صورت الکترونیکی.
 7.  در صورتی که مطابق قرارداد و عرف معمول در جامعه، مبلغی از ثمن معامله (قیمت توافق شده) می باید از جانب خریدار و در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد، دادگاه ممکن است پس از احراز این شرط تنظیم سند ملک مشاعی را منوط به پرداخت باقی ثمن نماید.

بیشتر بدانید مطالبه وجه التزام قراردادی یا خسارت عدم انجام تعهد

شرایط و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

 1.  ثبت نام در سامانه ثنا توسط خواهان
 2.  کارت ملی خواهان در زمان تشکیل پرونده برای احراز هویت لازم است.
 3. مبایعه نامه و یا هر مستند دیگری که خواهان با استناد به آن، ادعای خرید ملک را می نماید.

بیشتر بدانید قلع و قمع مستحدثات چیست؟

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

ثبت دعوا و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه براساس قیمت منطقه ای ملک و اطلاعاتی است که توسط خواهان اعلام می گردد و ارتباط مستقیمی با مساحت ملک، قدمت بنا، شهر و محل وقوع ملک، تعداد مالکین و درصد مالکیت خواهان و... دارد.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام امور دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

مدت زمان رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

هیچ شخصی قادر به پیش بینی دقیق مدت زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی نیست. زیرا طول زمان رسیدگی به پرونده ها بستگی به موارد متعددی دارد که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

 1.  حجم پرونده هایی که در شعبه رسیدگی کننده وجود دارد. طبیعتاً هر چه مقدار پرونده های دادگاه بیشتر باشد روند رسیدگی به پرونده ها طولانی تر خواهد بود.
 2.  پیگیری پرونده توسط شخص خواهان یا وکیل دادگستری منجر به تسریع در رسیدگی پرونده خواهد شد.
 3.  استفاده از مواعد قانونی که توسط قانونگذار پیش بینی شده است نظیر اعتراض به نظریه کارشناسی، اعتراض به رأی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا اعسار از پرداخت محکوم به و...

در مواردی ممکن است خواهان یا خوانده دعوی یکی از راه های قانونی را برای پیش برد هدف خود انتخاب می نماید که باعث طولانی شدن روند پرونده می گردد بر فرض مثال خوانده دعوی با حکم محکومیت مواجه می شود. که طبیعتاً به رای صادره اعتراض خواهد نمود و با ثبت اعتراض و تجدیدنظرخواهی توسط وی، تشریفات قانونی می باید رعایت گردد که این تشریفات مستلزم صرف هزینه برای متقاضی و طولانی شدن پرونده است.

بیشتر بدانید تامین خواسته یعنی چه؟

چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع را دارد؟

دادگاهی که ملک مشاعی موضوع دعوا و دادخواست در حوزه قضایی آن واقع شده است صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

ریاست محترم دادگاه حقوقی ..............

باسلام و احترام؛

مطابق مبایعه نامه شماره ............ مورخ ............... اینجانب ............ اقدام به خرید 3 سهم از 12000 سهم مشاع از پلاک ثبتی ......... واقع در ................... نمودم و فروشنده (خوانده محترم) متعهد به تنظیم سند رسمی ملک به نام اینجانب نسبت به سهام خریداری شده بوده است ولیکن علی رغم پرداخت مبلغ ثمن و مراجعات و پیگیری های مکرر بنده، فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند به نام اینجانب خودداری می نماید. لذا با توجه به پیوست نمودن اسناد و مدارک خرید ملک، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی را از محضر حضرتعالی دارم.

                                                                               

                                                                                                                                                با احترام

نمونه رأی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

در خصوص دعوای آقای ............ به طرفیت آقای ............... مبنی بر تنظیم سند رسمی سه سهم از 12000 سهم مشاع از پلاک  ثبتی ............ واقع در ............. خواهان چنین اظهار می دارد که سه سهم از 12000 سهم مشاع پلاک ثبتی مذکور را از خوانده خریداری نموده ام ولیکن علی رغم پرداخت کلیه ثمن معامله، خوانده حاضر به تنظیم سند رسمی به نام اینجانب نمی باشد، خوانده نیز علی رغم ابلاغ اخطار وقت رسیدگی به صورت قانونی  در جلسه رسیدگی حاضر نشده، لایحه ای نیز تقدیم ننموده و وکیل نیز معرفی ننموده است لذا با توجه به وصول پاسخ ثبتی مضبوط در پرونده (ثبت شده به شماره .............. مورخ ..............) که مؤید مالکیت خوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان می باشد همچنین پرداخت ثمن قرارداد توسط خواهان که بانک ملی شعبه ............... نیز پرداخت مبالغ مورد ادعای خواهان را تأیید نموده است دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستند به مواد ........... قانون مدنی و ماده.... از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی 3 سهم از 12000 سهم مشاع پلاک ثبتی ............ صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

                                                                                                                دادرس شعبه ............ دادگاه حقوقی ...... 

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...