مطالبه وجه التزام قراردادی یا خسارت عدم انجام تعهد

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی یا (خسارت عدم انجام تعهد)

معمولاً در قراردادهای تنظیمی بین افراد برای عدم انجام تعهد از جانب یکی از طرفین خساراتی را به عنوان ضمانت اجرا تعیین می کنند بر فرض مثال خریدار و فروشنده توافق می کنند که چنانچه فروشنده ملک را در تاریخ معین به خریدار تحویل ندهد روزانه مبلغ 000/000/1 ریال به عنوان خسارت به خریدار پرداخت کند.

در صورتی که یکی از طرفین از تعهدات قراردادی تخلف نموده و برای آن تخلف در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت پیش بینی شده باشد، شخص می تواند پس از تخلفِ طرف مقابل با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف، تقاضای خسارت را نماید.

شرایط مطالبه وجه التزام یا خسارت عدم انجام تعهد

خواهان با ارائه کارت ملی و قرارداد تنظیم شده بین خود و طرف مقابل و اثبات این که شخص تعهد مورد نظر را انجام نداده است پرونده را تشکیل می دهد.

چنانچه مطالبه وجه التزام در خصوص عدم تنظیم سند توسط خریدار یا فروشنده باشد باید دقت نمود که معمولاً در قراردادهای چاپی که مشاورین املاک تنظیم می کنند و قالب از پیش تعیین شده ای دارد برای تنظیم سند دفترخانه خاصی را تعیین می کنند و در قرارداد ذکر می کنند که در صورت عدم حضور هر یک از خریدار یا فروشنده در دفترخانه شماره .................. گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه اسناد رسمی ثابت کننده عدم حضور خواهد بود.

در این صورت چون توافق شده است که ثابت کننده عدم حضور هر یک از خریدار و فروشنده در دفترخانه، گواهی است که سردفتر صادر می کند در نتیجه اگر گواهی عدم حضور اخذ نشده باشد امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت زیرا عدم حضور طرف مقابل قابلیت اثبات را ندارد.

لازم به ذکر است که در روز تنظیم سند فروشنده باید تمام مقدمات تنظیم سند از قبیل پایان کار و... را مهیا نماید و در صورتی که پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی برای ملک صادر نشده باشد یا ملک در رهن بانک باشد امکان تنظیم سند به نام خریدار وجود نخواهد داشت.

خریدار نیز در روزی که در دفترخانه حاضر می شود باید مبلغی را در زمان تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت می نمود را به صورت نقد یا چک تضمینی در وجه فروشنده به همراه داشته باشد تا سردفتر امکان بررسی آن را داشته باشد.

آماده نبودن مقدمات تنظیم سند از طرف فروشنده (مثل عدم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و...) یا مهیا نبودن باقی مبلغ توسط خریدار، به منزله عدم حضور شخص می باشد و سردفتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور شخص را صادر و به طرف مقابل تسلیم خواهد کرد.

در جلسه رسیدگی، قاضی دادگاه دلایل و مدارک خواهان و دفاعیات خوانده را بررسی و در نهایت حکم پرونده صادر خواهد شد.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...