نگارش انواع دادخواست و لوایح خانواده

نگارش انواع دادخواست و لوایح خانواده

تشکیل پرونده و طرح خواسته به موجب دادخواست صورت می گیرد. بنابراین اهمیت طرح دادخواست بر کسی پوشیده نیست. چه بسیارند اشخاصی که با طرح اشتباه یا ناقص دعوا نه تنها به حقوق قانونی خود نمی رسند بلکه خسارات هنگفتی بر ایشان تحمیل می شود. فلذا لازم است قبل از طرح دعوا کلیه تبعات طرح یا عدم طرح دادخواست، خواسته موجه و دلایل و مدارک بررسی گردد.

از آن جا که ماهیت دادخواست بر خلاصه گویی و موجز نویسی استوار است. ایجاب می کند که دلایل و مدارک مستند دادخواست و مثبتِ ادعای موکل در لایحه ای جامع و مانع تقدیم دادگاه گردد تا دادگاه با علم به موضوع و آنچه گذشته است انشاء رأی نماید. در اینجاست که یک وکیل خوب سعی می کند با نگارش لایحه ای مناسب ذهن قاضی را متوجه استحقاق موکل نسبت به موضوع دادخواست نماید.

در صورتی که به عنوان خوانده هستید اهمیت لایحه نویسی دو برابر می گردد چرا که تمام دلایل و مدارک، به موجب لایحه ای تقدیم دادگاه می گردد که اگر این لایحه دارای بار حقوقی لازم برای اثبات حق موکل (خوانده) نباشد چه بسا نامبرده با خسارت هنگفت ناشی از اجرای حکم مواجه گردد. در صورتی که خوانده مدارک کافی برای اثبات واهی بودن دادخواست مطروحه علیه خویش در دست نداشته باشد اهمیت لایحه چندین برابر می گردد.

چرا که یک حقوقدان خوب در صورت عدم دسترسی به مدارک کافی به سراغ ایرادات می رود و درست است که تشریفات آیین دادرسی مدنی مطابق قانون حمایت خانواده در دعاوی خانواده رعایت نمی گردد ولیکن ایراداتی مانند ذی نفع نبودن خواهان و یا عدم توجه دعوا به خوانده قابل استماع است.

دارالعدل راگا با در اختیار داشتن وکلای مجرب پایه یک دادگستری تا به حال با نگارش انواع دادخواست و لوایح خانواده کمک شایانی به مراجعین محترم نموده است تا با هزینه های سنگین ناشی از رد دعوا (در موردی که مراجعه کننده خواهان است) یا اثبات دعوا (در موردی که مراجعه کننده خوانده است) مواجه نگردند.

شیوه کار نگارش انواع دادخواست و لوایح خانواده

پس از طرح موضوع توسط موکل، دلایل و مدارک به وسیله یکی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری اخذ می گردد. سپس موضوع در کارگروه ویژه نگارش مطرح می گردد و با همکاری و همیاری گروه مذکور، پیش نویس دادخواست و یا لایحه مذکور تدوین و تنظیم می گردد. در ادامه، پیش نویس مذکور به نظر موکل رسانده می شود در صورت ارایه مدارک جدید، موضوع مجدداً برای اعمال، مطرح می گردد. در صورت موافقت گروه ویژه، دادخواست یا لایحه، مطابق با مدارک جدید موکل تغییر می یابد.

دیدگاه یا سوال خود را مطرح کنید.بهتر است برای پی گیری آتی شماره تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند.


دیدگاه های شما

در حال بارگذاری ...