نگارش انواع شکوائیه و لوایح کیفری

نگارش انواع شکوائیه و لوایح کیفری

درست است که شکوائیه فاقد پیچیدگی و ظرافت دادخواست است ولیکن با تقدیم ادله وقوع جرم ضمن طرح شکواییه و لوایح است که بازپرس یا دادیار مجاب به پذیرش دعوی و دعوت از مشتکی عنه می گردد.

چه بسیار پرونده های کیفری ای هستند که مقام قضایی بدون دعوت از مشتکی عنه ( طرف شکایت) به لحاظ کامل نبودن شکواییه و یا لایحه تقدیمی شاکی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در اینجاست که هزینه، وقت و انرژی موکل نابود می گردد. برای جلوگیری از این مطلب می بایست قبل از طرح شکواییه با وکلای مجرب کیفری کار، مشاوره به عمل آید تا با تطبیق موضوع و آنچه اتفاق افتاده با یکی از جرایم مندرج در قانون، ادله و مدارک آن جرم طلب شود و پیوست شکواییه تقدیم گردد.

گاه برای نائل آمدن به مقصود موکل لازم است به سراغ جرایمی رفت که بسیار متروک هستند اینجاست که اهمیت نگارش شکواییه و لوایح کیفری خودنمایی می کند. من باب مثال در پرونده ای که موکل دچار آزار و اذیت همسایه بود به جای طرح شکایت مزاحمت از حق، به سراغ طرح شکایت کبوترپرانی در اطراف فرودگاه به استناد ماده واحده قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 15/3/1351 رفته شد که مطابق قانون مذکور، کبوترپرانی در شعاع 40 کیلومتری فرودگاه ها جرم تلقی شده است. با طرح شکایت از همسایه کبوترپران، مزاحمت های دیگر وی نیز قطع شد.

دارالعدل راگا با در اختیار داشتن کادری از وکلای مجرب پایه یک دادگستری شما را در نگارش انواع شکواییه و لوایح کیفری کمک خواهند کرد با سپردن کار نگارش به گروه ویژه دارالعدل راگا می توانید از انطباق موضوع جرایم مقرر در قوانین جاریه کشور مطمئن شوید. شیوه کار بدین صورت است که پس از طرح موضوع توسط موکل، دلایل و مدارک به وسیله یکی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری اخذ می گردد.  سپس موضوع در گروه ویژه نگارش مطرح می گردد.

با همکاری و همیاری گروه مذکور پیش نویس دادخواست و یا لایحه مذکور تدوین و تنظیم می گردد. در ادامه پیش نویس مذکور به نظر موکل رسانده می شود. در صورت ارائه مدارک جدید، موضوع مجدداً برای اعمال مطرح می گردد در صورت موافقت گروه ویژه، دادخواست یا لایحه مطابق با مدارک جدید موکل تغییر می کند.

دیدگاه یا سوال خود را مطرح کنید.بهتر است برای پی گیری آتی شماره تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان با شما تماس بگیرند.


دیدگاه های شما

در حال بارگذاری ...