خلع ید: چیستی، شرایط و مراحل قانونی دعوای خلع ید

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی
برای مثال شخصی بدون اجازه و بدون داشتن حق، وارد ملکی شده و اقدام به استفاده از آن می نماید و به اعتراض مالک نیز توجهی نمی کند در این صورت مالک می بایست با مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به تشکیل پرونده خلع ید نماید

خلع ید

تعریف لغوی

خلع در لغت به معنی خارج کردن، بیرون آوردن و... است.

ید در لغت به معنای دست می باشد

تعریف اصطلاحی خلع ید

در علم حقوق و فقه، خلع ید عبارت است از اخراج متصرف غیرقانونی و غاصب از یک ملک.

برای مثال شخصی بدون اجازه و بدون داشتن حق، وارد ملکی شده و اقدام به استفاده از آن می نماید و به اعتراض مالک نیز توجهی نمی کند در این صورت مالک می بایست با مراجعه به محاکم دادگستری اقدام به تشکیل پرونده خلع ید نماید تا پس از انجام تشریفات قانونی و اثبات مالکیت و غیرقانونی بودن تصرفات غاصب، دادگاه حکم به خلع ید صادر نماید.

می توانید برای دریافت مشاوره، انجام مراحل خلع ید  توسط وکلای دارالعدل راگا، گرفتن وکیل برای خلع ید و دریافت اطلاعات بیشتر راجع به خلع ید با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

الف) شرایط و مراحل دعوای خلع ید

  1. مالک قانونی ملک یا وکیل و یا نماینده قانونی وی می تواند اقدام به تشکیل پرونده نماید و هیچ شخص دیگری حق طرح دعوی و پیگیری آن را ندارد.
  2. مالک می بایست مدارک اثبات کننده مالکیت خود را که مهم ترین آن سند رسمی ملک می باشد را ارائه نماید.
  3. مشخصات ملک از قبیل پلاک ثبتی و آدرس دقیق برای تقدیم دادخواست الزامی می باشد.
  4. مشخصات متصرف غیرقانونی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق محل اقامت متصرف (که در برخی مواقع محلی غیر از ملک مالک است) و دلیل تصرف شخص متصرف که ممکن است شهادت شهود باشد.
  5. دادگاهی صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد که ملک غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع شده است.

برای مثال چنانچه شخصی ملکی را در اصفهان به صورت غیرقانونی تصرف نموده است فقط دادگاه حقوقی اصفهان صالح به رسیدگی می باشد حتی اگر مالک یا غاصب در شهر یا استان دیگری اقامت داشته باشد

ب) مراحل قانونی دعوای خلع ید

1) مالک یا نماینده قانونی وی باید با رعایت موارد و مدارک ذکر شده به یکی از دفاتر خدمات قضایی در سطح کشور مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده نماید.

2) دفاتر خدمات قضایی پس از تشکیل پرونده و اخذ هزینه های دادرسی و اوراق، پرونده را به صورت الکترونیکی به دادگاه محل وقوع ملک ارسال می نمایند.

3) دادگاه صالح در صورت کامل بودن پرونده وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی را جهت حضور در دادگاه دعوت می نماید.

4) برای اثبات مالکیت مالک چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلام به عمل می آورد تا مالکیت مالک برای دادگاه ثابت شود.

5) متصرف غیرقانونی در جلسه رسیدگی می باید قانونی بودن تصرفات خود را اثبات نماید و چنانچه قادر به اثبات اذن یا اجازه مالک در تصرفات خویش نباشد، دادگاه حکم خلع ید را به نفع مالک صادر خواهد نمود.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...