فروش مال غیر چیست و چه حکمی دارد؟

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: کیفری
فروش مال غیر حسب تعریف قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308، عبارتست از اینکه شخصی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا نفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید.

فروش مال غیر

فروش مال غیر حسب تعریف قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308، عبارتست از اینکه شخصی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا نفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید. رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم است. نکته مهم اینکه مانند همه جرایم سوءنیت یکی از ارکان این جرم بوده و همین موضوع موجب تفاوت این فروش مال غیر با معامله فضولی است.

زیرا در انجام معامله فضولی با وجود شباهت آن با فروش مال غیر، شخص فضول الزاماً دارای سوءنیت نیست و چه بسا خود را دارای اذن یا اجازه از سوی مالک می دانسته و یا اساساً به تصور مالکیت خود مبادرت به انجام معامله فضولی نموده است که در این موارد سوءنیت و قصد اضرار منتفی می باشد. لذا موضوع صرفاً از جنبه حقوقی برخوردار بوده و می باید دعوی متناسب که همان بطلان معامله فضولی است اقامه گردد.

از طرف دیگر با وجود اینکه قانونگذار مجازات جرم فروش مال غیر را همانند مجازات جرم کلاهبرداری تعیین کرده و فروشنده را نیز کلاهبردار دانسته است ولی باید گفت بین ارکان و عناصر این دو جرم تفاوتهایی وجود دارد.

برای مثال کلاهبرداری متضمن انجام عملیات متقلبانه، فریب و اغفال و در نهایت بردن مال دیگری است در حالیکه انجام عملیات متقلبانه جزء ارکان جرم فروش مال غیر نیست. همچنین در خصوص فروش مال غیر و شباهت و تفاوت آن با جرم انجام معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت، نکات و بحث های حقوقی وجود دارد که در صورت نیاز وکلا و کارشناسان حقوقی سایت پاسخگو خواهند بود.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...