طلاق به درخواست زن ( زوجه )

 • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
 • تاریخ آخرین بروز رسانی:
 • دسته بندی: خانواده

طلاق به درخواست زن ( زوجه )

از آنجایی که قانون مدنی کشور ما، برگرفته از فقه امامیه می باشد و مطابق مقررات فقه امامیه، طلاق در اختیار و تحت حکومت شوهر (مرد) است (الطلاق بید من اخذ بالساق) زن تنها در موارد تحقق شرط قبلی در وکالت در طلاق (شرط ضمن العقد) و یا وجود عسر و حرج می تواند حکم به الزام شوهر به طلاق را از محکمه دریافت نماید.

با این مقدمه روشن شد که زن در اثبات عسر و حرج و الزام شوهر خویش به طلاق راه سختی را پیش رو دارد. بنابراین لازم است با آگاهی کامل از مقررات حقوقی در این راه گام بردارد.

 توصیه ما این است که به لحاظ پیچیدگی خواسته طلاق به درخواست زوجه، حتماً این پرونده به وسیله یک وکیل به جریان افتد و یا دست کم با یک وکیل مشورت گردد. چه بسا لازم باشد قبل از تقدیم چنین خواسته ای، پرونده دیگری به جهت اثبات عسر و حرج، تشکیل گردد.

من باب مثال اگر زن مدعی اعسار به جهت عدم پرداخت نفقه باشد باید ابتدائاً حکم به الزام شوهر به تأدیه نفقه از دادگاه صالح اخذ گردد و در صورت استنکاف شوهر به مدت 6 ماه، این مورد از موارد پذیرش دادخواست طلاق به درخواست زوجه به وسیله قانون شناخته شده است.

نکته 1: مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی، مسیحی مصوب 3/4/1372مجمع تشخیص مصلحت نظام (تبصره ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391) طلاق ایرانیان غیرشیعه مطابق آیین و مذهب آنان است.

نکته 2: در صورتی که طلاق توافقی است یا طلاق به درخواست زوج می باشد و یا وکالت در طلاق (حق طلاق) دارید اثبات عسر و حرج لازم نیست.

مراحل ثبت دادخواست طلاق به درخواست زن تا اجرای آن

 1. جمع آوری مدارک اثبات کننده عسر و حرج
 2. نگارش دادخواست
 3. مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی: از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست و منضمات آن به دادگاه صالح ارجاع می گردد. دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت زوجه و یا زوج است (ماده 12 قانون حمایت از خانواده) فلذا زوجه مخیر در انتخاب دادگاه صالح است.
 4. دلایل طلاق

الف- اثبات وقوع یکی از شرط های مندرج در سند نکاحیه (ازدواج): 12 شرط در سند ازدواج قید شده است اگر شوهر آن شروط را امضاء کرده باشد در صورت وقوع هر یک از شروط، زن وکیل زوج در طلاق است.

ب- اثبات عسر و حرج:

مطابق ماده 1130 قانون مدنی با اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی، مرد الزام به طلاق می شود.

عسر و حرج به معنای وجود وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه سازد و تحمل آن دشوار باشد.

ابتدائاً باید این نکته را خاطر نشان ساخت که علل عسر و حرج حصری نیستند بلکه تمثیلی هستند. یعنی به موارد پایین خلاصه نمی شوند و با توجه به زمان و مکان و یا حال و وضعیت زندگی اجتماعی زن و یا شوهر عسر و حرج های متفاوتی ممکن است وجود داشته باشد.  

علل عسر و حرج

از علل عسر و حرج عبارتند از:

 • عدم پرداخت نفقه دست کم به مدت 6 ماه
 • اعتیاد مضر شوهر
 • مرض لاعلاج و یا سخت علاج شوهر
 • عدم باروری شوهر
 • امراض مقاربتی شوهر
 • ترک زندگی توسط زوج
 • ازدواج مجدد بدون رضایت شوهر
 • محکومیت شوهر به زندان بالای 5 سال یا ارتکاب به جرایمی که برخلاف شأن زوجه است
 • سوء رفتار و سوء معاشرت
 • اثبات خیانت و...

مدت زمان طلاق از طرف زوجه

با توجه به سه مرحله ای بودن رسیدگی به پرونده طلاق (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور) بنابراین مدت زمان رسیدگی به چنین درخواستی بالای یک سال است

شرایط درخواست طلاق از جانب زوجه باکره

 1. برخلاف عفد ازدواج، زوجه باکره برای دادن دادخواست طلاق نیازمند رضایت پدر خویش نیست.
 2. مهریه زوجه باکره در هنگام طلاق نصف می شود.
 3. در صورتی که باکره ماندن زوجه منتسب به شوهر باشد (عدم شروع زندگی زناشویی توسط شوهر، عدم تمایل زوج به رابطه جنسی، عدم امکان برقراری رابطه جنسی برای شوهر و...) با شرایطی امکان اخذ حکم به الزام زوج به طلاق وجود دارد
 4. اثبات عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه باکره، خصوصاً زمانی که زندگی مشترک آغاز نشده است و زن از حق حبس خود استفاده می کند کمی دشوار است شاید لازم باشد از راه های دیگری مانند طرح دعوای مطالبه نفقه معوقه و یا الزام به تهیه مسکن متناسب شأن زوجه و... برای نیل به مقصود بهره گرفته شود.

تکلیف مهریه در طرح دادخواست طلاق از جانب زوجه

در صورت اثبات شروط مندرج در سند نکاحیه، زن وکیل شوهر در طلاق و قبول بذل مهریه می شود و اختیار به دست اوست که چه میزانی را بذل و قبول بذل کند. اما در صورت اثبات عسر و حرج، میزان مهریه ای که بذل می شود بسته به نظر قاضی و زوجه دارد.

تکلیف حضانت در طرح دادخواست طلاق از جانب زوجه

مطابق ماده 29 قانون حمایت از خانواده در پرونده طلاق، اگر قبلاً تکلیف حضانت فرزندان در پرونده دیگری مشخص نشده باشد می باید در ضمن حکم طلاق نسبت به حضانت فرزندان مشترک نیز اظهارنظر صورت گیرد. اولویت حضانت فرزندان تا پایان 7 سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است.

 پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ (دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری) موضوع حضانت منتفی است و انتخاب اینکه با چه کسی زندگی کنند با فرزندان است.

 قاضی می باید در اعطای حضانت مصلحت طفل را رعایت نماید فلذا به عنوان مثال با اینکه مادر در حضانت فرزندان تا 7 سالی اولویت دارد ولیکن قاضی می تواند تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...