دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

دادگاه صالح، دادگاهی است که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به پرونده ای را داشته باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه را در این مقاله معرفی خواهیم کرد.

مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا در تاریخ 15/2/1387 تحت شماره ثبت 22565 و شماره ملی 10103608479 در اداره ثبت شرکتها به وسیله یک وکیل دادگستری به ثبت رسیده است. این مؤسسه با در اختیار گرفتن وکلای پایه یک دادگستری در انواع و اقسام دعاوی حقوقی، اعم از مدنی، کیفری، خانواده و ثبتی و یا حتی وکالت در انواع کمیسیونهای ثبتی و شهرداری وکالت در دیوان عدالت اداری و... فعالیت داشته است و با بیش از 91 درصد موفقیت در پرونده های مأخوذه رکورد بی نظیری را از خود به جای نهاده است.

در صورتی که در رابطه با دعوای اخذ به شفعه نیاز به مشاوره از سوی وکلای موسسه حقوقی راگا  و یا راهنمایی و قبول پرونده در خصوص دعوای اخذ به شفعه دارید می توانید با شماره تماس های زیر ارتباط بر قرار کنید.

دادگاه صالح چیست؟

دادگاهی که صلاحیت و شایستگی رسیدگی به پرونده ای را داشته باشد به آن دادگاه صالح گفته می‌شود. طرفین، علی الخصوص خواهان در ابتدای امر و در حین رسیدگی می باید به آن دادگاه مراجعه و با تشکیل پرونده، تقاضای رسیدگی به موضوع اختلاف را از آن دادگاه درخواست نمایند.

قانون گذار نیز تنها از آن دادگاه و رأی صادره از آن مرجع حمایت می نماید. در صورتی که صلاحیت دادگاه توسط طرفین پرونده و یا حتی خود دادگاه رعایت نگردد در مواردی باعث نقض حکم در مرجع تجدیدنظر یا حتی مراجع بالاتر خواهد شد.

بیشتر بدانید رأی وحدت رویه چیست؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه

با توجه به این که موضوع اخذ به شفعه مال غیرمنقول می باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه قضایی آن واقع است صلاحیت رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه را دارد. برای مثال چنانچه مال غیرمنقول در اصفهان، خریدار در شیراز و شریک دیگر ملک در تهران ساکن و اقامت داشته باشند، دادگاه حقوقی اصفهان صلاحیت رسیدگی به دعوای اخذ به شفعه را خواهد داشت.

مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد «دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از ............. در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»

بنابراین و به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که ملک (مال غیرمنقول) در حوزه قضای آن واقع شده است صلاحیت و شایستگی رسیدگی و صدور رأی را در خصوص دعوای اخذ به شفعه خواهد داشت.

بیشتر بدانید استثنایی بودن اخذ به شفعه یعنی چه؟

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...