طلاق توافقی بدون مشاوره چگونه است؟ آیا ممنوع شده است؟

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: خانواده

آیا طلاق توافقی بدون مشاوره ممنوع شده است؟

تا قبل از تاریخ 5/9/1397 زوجین و یا وکیل ایشان - پس از انجام توافقات لازم در مورد مسائل زناشویی – مستقیماً و از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست طلاق توافقی را ثبت می نمودند. ولیکن از تاریخ مذکور مطابق بخشنامه شماره 55/13104/9000 – 5/9/1397 زوجین باید قبل از ثبت طلاق، گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده که اصطلاحاً گواهی عدم انصراف از طلاق گفته می شود را دریافت دارند (لازم به ذکر است که تا چند ماه قبل از نگارش این مقاله، زوجین می توانستند که دادخواست خود را در دفتر خدمات قضایی ثبت نمایند ولیکن به دادگاه ارسال نمی گردید ولیکن در حال حاضر این امکان وجود ندارد و زوجین می باید کل فرایند اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق را قبل از ثبت دادخواست به انجام رسانند).

فلذا زوجین می باید به سامانه تصمیم مراجعه نمایند و با وارد کردن اطلاعات هویتی خویش و انتخاب نزدیکترین مرکز غربالگری به محل زندگی خود، به مرکز مذکور در تاریخ تعیینی مراجعه نمایند. انجام این مشاوره کمتر از 45 روز نیست و ممکن است تا 5 جلسه، مشاوره صورت گیرد. فلذا به موجب آنچه گفته شد از تاریخ 5/9/1397 امکان طرح دادخواست طلاق توافقی بدون اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق ممنوع شده و ممکن نیست. همچنین دفاتر خدمات قضایی نیز از پذیرش دادخواست هایی که گواهی عدم انصراف از طلاق جزو مدارک پیوست نیست خودداری می کنند.

دیگر خدمات ما: طلاق توافقی در کرج

طلاق توافقی بدون مشاوره

همان طور که گفته شد طبق بخشنامه شماره 55/13104/9000 – مورخ 5/9/1397 از تاریخ مذکور، اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز دارای مجوز بهزیستی برای این کار برای ثبت و پذیرش دادخواست طلاق توافقی لازم است. بنابراین نمی توان دادخواست طلاق توافقی را بدون انجام مشاوره بهزیستی ثبت و به جریان انداخت. فلذا زوجین می باید به طریقی که در بالا گفته شده است به سایت تصمیم مراجعه نمایند و با دریافت زمان برای مشاوره، در جلسات مشاوره شرکت نمایند.

البته راه دیگری برای زوجینی که مایل به طلاق از نوع توافقی هستند ولی مایل به انجام مشاوره نیستند وجود دارد بدین صورت که زوجه مبادرت به طرح دادخواست طلاق نماید و چون چنین دادخواستی نیازی به مشاوره ندارد از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال می گردد و دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین می نماید. در اینجا زوج می تواند در جلسه رسیدگی شرکت نماید و توافقاتی که قبل از جلسه رسیدگی با همسر خود داشته است را مطرح نماید و موافقت در طلاق را موکول به این توافقات نماید. با قبول زوجه دادگاه مبادرت به صدور رأی مطابق توافقات خواهد نمود.

دیگر خدمات ما: طلاق توافقی در تهران

طلاق توافقی بدون جلسات مشاوره

پرسیده شده است آیا می توان بدون شرکت در جلسات مشاوره گواهی عدم امکان سازش گرفت؟ منظور این دسته از افراد این موضوع است که آیا ثبت نام در سامانه تصمیم یک موضوع به اصطلاح فرمالیته است و آیا شرکت در جلسات مشاوره هم لازم است؟ در پاسخ باید گفت شرکت در جلسات مشاوره لازم است و هیچ گاه این موضوع به اصطلاح فرمالیته نبوده و نیست، که بتوان تنها با ثبت نام در سامانه مذکور، گواهی عدم انصراف از طلاق را اخذ نمود. اما بعضاً دیده شده است که در مراکز مختلف بهزیستی، شیوه های متفاوتی برای برگزاری جلسات، در پیش گرفته اند. اما در هر حال تعداد جلسات مشاوره از 5 جلسه بیشتر نخواهد بود و طول مدت اظهارنظر و صدور گواهی هم دست کم 45 روز است.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...