دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی: هزینه گرفتن وکیل و دعوا

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: حقوقی

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی چیست؟

معمولاً در قراردادهای تنظیمی بین افراد برای عدم انجام تعهد از جانب یکی از طرفین، خساراتی را به عنوان ضمانت اجرا تعیین می کنند در فرض مثال خریدار و فروشنده توافق می کنند که چنانچه فروشنده ملک را در تاریخ معین به خریدار تحویل ندهد روزانه مبلغ 000/000/1 ریال به عنوان خسارت به خریدار پرداخت کند. در ادامه با موسسه حقوقی دارالعدل راگا همراه باشید.

می توانید برای دریافت مشاوره، گرفتن وکیل برای دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی  و اطلاع از روند دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی با شماره های زیر تماس بر قرار کنید.

در صورتی که یکی از طرفین از تعهدات قراردادی تخلف نموده و برای آن تخلف در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت پیش بینی شده باشد، شخص می تواند پس از تخلفِ طرف مقابل با مراجعه به دادگاه و اثبات این شرط و تخلف متعهد، تقاضای خسارت را مطرح نماید.

در این مورد قاضی دادگاه نمی تواند خوانده دعوا (متعهد) را کمتر یا بیشتر از مبلغ خسارت قراردادی (وجه التزام) محکوم نماید و مکلف است مطابق ماده 230 قانون مدنی دقیقاً همان مبلغ را در حکم صادره قید نماید.

ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.»

بیشتر بدانید اجرت المثل ایام تصرف ملک موروثی

شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی

خواهان با ارائه کارت ملی و قرارداد تنظیم شده بین خود و طرف مقابل و اثبات این که شخص، تعهد مورد نظر را انجام نداده است پرونده مطالبه وجه التزام قراردادی را تشکیل می دهد.

چنانچه مطالبه وجه التزام در خصوص عدم تنظیم سند توسط خریدار یا فروشنده باشد باید دقت نمود که معمولاً در قراردادهای چاپی که مشاورین املاک تنظیم می کنند و قالب از پیش تعیین شده ای دارد برای تنظیم سند، دفترخانه خاصی را تعیین می کنند و در قرارداد ذکر می کنند که در صورت عدم حضور هر یک از خریدار یا فروشنده در دفترخانه شماره .................. گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه اسناد رسمی ثابت کننده عدم حضور خواهد بود.

در این صورت چون توافق شده است که ثابت کننده عدم حضورِ هر یک از خریدار و فروشنده در دفترخانه، گواهی است که سردفتر اسناد رسمی صادر می کند در نتیجه اگر گواهی عدم حضور اخذ نشده باشد امکان مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت زیرا عدم حضور طرف مقابل قابلیت اثبات را ندارد.

لازم به ذکر است که در روز تنظیم سند، فروشنده باید تمام مقدمات تنظیم سند از قبیل پایان کار، فک رهن و... را انجام و مهیا نماید و در صورتی که پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی برای ملک صادر نشده باشد یا ملک در رهن بانک باشد امکان تنظیم سند به نام خریدار وجود نخواهد داشت.

خریدار نیز در روزی که در دفترخانه حاضر می شود می بایست مبلغی را که در زمان تنظیم سند باید به فروشنده پرداخت می نمود را به صورت نقد یا چک تضمینی در وجه فروشنده به همراه داشته باشد تا سردفتر امکان بررسی آن را داشته باشد.

آماده نبودن مقدمات تنظیم سند از طرف فروشنده (مثل عدم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و...) یا مهیا نبودن باقی مبلغ توسط خریدار، به منزله عدم حضور شخص می باشد و سردفتر اسناد رسمی، گواهی عدم حضور شخص را صادر و به طرف مقابل تسلیم خواهد کرد.

در جلسه رسیدگی، قاضیِ دادگاه دلایل و مدارک خواهان و دفاعیات خوانده را بررسی و در نهایت حکم پرونده صادر خواهد شد.

بیشتر بدانید: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و فک پلاک

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی براساس خواسته بوده و در دفاتر خدمات قضایی حدود 5/3 درصد از مبلغ خواسته به عنوان هزینه دادرسی محاسبه و دریافت خواهد شد که در نهایت و در صورتی که رأی به نفع خواهان صادر شود چنانچه اقدامات اولیه برای مطالبه هزینه دادرسی نیز به درستی انجام شده باشد دادگاه ضمن محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی به پرداخت هزینه دادرسی نیز حکم صادر می نماید.

بیشتر بدانید جرم خیانت در امانت بعد از رضایت شاکی

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

ریاست محترم دادگاه حقوقی ..............

باسلام؛

احتراماً به استحضار می رساند مطابق بند 6 ماده 4 قرارداد شماره ................. مورخ .............. خوانده متعهد به تنظیم سند در تاریخ .............. در دفترخانه ................. بوده است و به استناد بند 7 ماده 4 قرارداد ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد وی پرداخت روزانه مبلغ ............ ریال .......... به عنوان وجه التزام می باشد که در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شدم ولیکن علی رغم انتظار کافی و آماده بودن باقی ثمن معامله که به رویت سردفتر نیز رسید خوانده در دفترخانه حاضر نشده و گواهی عدم حضور سردفتر که به پیوست می باشد مثبت این ادعاست. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت روزانه ................ ریال به عنوان وجه التزام قراردادی را دارم.

                                                                                                                                                       با احترام

                                                                                                                                                       خواهان   

دیگر خدمات ما: طرح و دفاع از دعوای خانواده

 نمونه رأی مطالبه وجه التزام قراردادی

در خصوص دعوای .......... به طرفیت ................ به خواسته مطالبه مبلغ ............. ریال به عنوان وجه التزام قراردادی خواهان اظهار داشته که خوانده علی رغم تعهد قراردادی در دفترخانه ............... حاضر نشده و تقاضای وجه التزام قراردادی روزانه ........... ریال از تاریخ ............ را نموده است. خوانده دعوی در جلسه حاضر و در دفاع از دعوای خواهان اظهار می دارد در تاریخ مقرر آمادگی لازم را برای حضور در دفترخانه داشتم ولیکن به دلیل مشکلات شهرداری و ایراداتی که شهرداری به ساختمان وارد نموده بود پایان کار آماده نبود به همین دلیل در موعد مقرر امکان تنظیم سند وجود نداشت و مشکل از من نبود و شهرداری پایان کار را صادر نکرده است لذا با توجه به اظهارات خوانده دعوی و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب خواهان با توجه به این که خوانده با سهل انگاری و تأخیر در انجام کارهای ساختمان موفق به اخذ پایان کار نشده است لذا دعوای خواهان محمول بر صحت تشخیص داده شده و حکم به پرداخت مبلغ روزانه ............... ریال به عنوان وجه التزام قراردادی توسط خوانده صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ............ می باشد.

                                                                                                                          رئیس شعبه .............. دادگاه حقوقی ............

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...