هزینه طلاق توافقی با وکیل و بدون وکیل چقدر است؟

  • نویسنده: وحید محمدی نصرآبادی
  • تاریخ آخرین بروز رسانی:
  • دسته بندی: خانواده

هزینه طلاق توافقی با وکیل و بدون وکیل

در این مقاله به سوالاتی از جمله هزینه طلاق توافقی، هزینه طلاق توافقی با کیست؟ هزینه طلاق توافقی با وکیل، هزینه طلاق توافقی بدون وکیل، طلاق توافقی با کمترین هزینه، هزینه وکیل برای طلاق یک طرفه پاسخ می دهیم. با موسسه حقوقی دارالعدل راگا همراه باشید.

هزینه طلاق توافقی

طرح هر دعوایی در دادگستری نیازمند پرداخت هزینه ای به نام هزینه دادرسی است که این هزینه در بدو امر از خواهان پرونده یعنی طرح کننده دادخواست اخذ می شود. دعاوی بر دو قسم تقسیم می شوند دعاوی مالی و غیرمالی. دعوی طلاق توافقی از نوع دعاوی غیرمالی است. بنابراین هزینه دادرسی بسیار ناچیزی در حدود کمتر از 200 هزار تومان (بر حسب تعداد ضمائم پرونده که به وسیله دفتر خدمات قضایی اسکن می گردد متغیر است) دارد. البته همانطور که در مقالات دیگر اشاره شد قبل از طرح دادخواست طلاق توافقی، زوجین می بایست در جلسات مشاوره شرکت نمایند و گواهی عدم انصراف از طلاق دریافت دارند که هزینه انجام این مشاوره در حدود 250 هزارتومان است.

در مرحله دادگاه نیز زوجین برای اخذ نظریه مشاوره به مشاور مستقر در دادگاه خانواده فرستاده می شوند تا توافقات زوجین به وسیله مشاور یا داور نگارش شود که هزینه این مورد نیز در اکثر دادگاهها 40 هزار تومان است. مضافاً به اینکه بر حسب وضعیت زوجه که ممکن است باکره یا غیرباکره باشد می بایست گواهی عدم بارداری یا بکارت از آزمایشگاه و یا پزشکی قانونی اخذ گردد که هزینه آن متغیر است. اجرای صیغه طلاق نیز باید به وسیله سردفتر طلاق صورت گیرد که در حال حاضر هزینه آن 700 هزار تومان است. البته در صورتی که 2 نفر شاهد با خود به دفترخانه طلاق برده باشید و مجبور به پرداخت هزینه شاهد نباشید. شایان ذکر است به این مبلغ باید هزینه کپی و رفت و آمد و یا حق الوکاله وکیل را نیز اضافه نمایید با سپردن کار خود به مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا، فیش رسید هر یک از این هزینه کردها به شما ارائه خواهد شد.

نکته: بسیار دیده شده است که زوجین برای عدم پرداخت حق الوکاله وکیل، خود مبادرت به طرح دادخواست طلاق توافقی نموده اند و با طرح اشتباه دادخواست یا دلخوری و لجبازی یکی طرفین در اثنای دادرسی و در نهایت عقیم ماندن اجرای رأی، کلیه هزینه های پرداخت شده به هدر رفته است.

هزینه طلاق توافقی با کیست؟

ابتدائاً باید متذکر گردم که هزینه طرح هر دادخواستی با خواهان آن دعوی است. در طلاق توافقی چون هر دو زوجین خواهان هستند بنابراین هزینه دادرسی، مشاوره، اجرای صیغه طلاق و ... با هر دو به طور متساوی و بالمناصفه است. البته زوجین می توانند در این زمینه نیز با یکدیگر توافق نمایند.  

هزینه طلاق توافقی با وکیل

همانطور که گفته شد طرح دعوی طلاق توافقی نیازمند پرداخت هزینه هایی است که عبارتند از: اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق حدود 250 هزار تومان، هزینه دادرسی حدود 200 هزار تومان، مشاوره و داوری 40 هزار تومان، اخذ گواهی عدم بارداری یا بکارت، اجرای صیغه طلاق در دفترخانه طلاق 700 هزار تومان. در صورت داشتن وکیل به این هزینه ها حق الوکاله وکیل نیز افزوده خواهد شد. البته بسیار شاهد بوده ایم که نه تنها پرداخت حق الوکاله وکیل هزینه زاید و اضافی نیست بلکه از هدر رفت هزینه های انجام شده زوجین نیز جلوگیری می کند. چرا که ممکن است طرفین با طرح اشتباه دعوی طلاق توافقی به نتیجه دلخواه نرسند و یا در اثنای انجام مراحل دادرسی با دلخوری و لجبازی هایی که ریشه در اختلافات گذشته دارند امر اجرای طلاق توافقی را بی نتیجه رها سازند.

هزینه طلاق توافقی بدون وکیل

به جریان انداختن دادخواست طلاق توافقی نیازمند پرداخت هزینه هایی است که شرح آن رفت. ولیکن به طور خلاصه هزینه طلاق توافقی بدون وکیل به شرح ذیل اعلام می گردد: اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق حدود 250 هزار تومان، هزینه دادرسی حدود 200 هرار تومان، مشاوره و داوری حدود 40 هزار تومان، اخذ گواهی عدم بارداری یا بکارت، اجرای صیغه طلاق در دفترخانه طلاق 700 هزار تومان.

طلاق توافقی با کمترین هزینه

مؤسسه حقوقی دارالعدل راگا با تجربه در زمینه دعوای طلاق توافقی و اطلاع از زیر و بم مراحل دادرسی و اجرای رأی طلاق توافقی با کمترین هزینه می تواند شما را به نتیجه دلخواه خود سوق دهد.

حق الوکاله وکیل برای طلاق یک طرفه

کاربران رایانه ای عبارات و کلماتی را مانند هزینه وکیل برای طلاق یک طرفه، قیمت وکیل برای طلاق یک طرفه یا حق الوکاله وکیل برای طلاق یک طرفه جستجو می کنند که در این بخش سعی می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود.

ابتدائاً لازم است بدانید با توجه به اینکه طلاق یک طرفه، طلاق به درخواست یکی از زوجین است و توافقی نیست مدت اثبات چنین دعوایی، مراحل دادرسی و ... نیز با طلاق توافقی متفاوت است. در طلاق توافقی با اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق و طرح دادخواست، قضات با اخذ نظریه مشاوره و داوری اقدام به صدور رأی می نمایند البته که این دعوی نیز ظرافت ها و ریزه کاری هایی دارد ولیکن با توجه به اینکه خوانده ای وجود ندارد و کسی در مقام دفاع نیست، با طرح صحیح دعوی می توان به نتیجه رسید. طلاق یک طرفه یا به درخواست زوجه است که اثبات آن بسیار مشکل است و بر حسب دلایل زوجه حق الوکاله آن متفاوت است یا به درخواست زوج است که حق الوکاله وکیل (هزینه وکیل) از 6 میلیون تومان به بالا است.

آخرین مقالات

در حال بارگذاری ...